Om Cornea Medical AB

www.corneamedical.com är en webbplats som tillhör Cornea Medical AB.

Vår företagsadress är: Metodvägen 8, 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 (0)31 335 96 60

E-post: info@corneamedical.com

Momsregistreringsnummer: SE559163-5072

Organisationsnummer: 559163-5072

Styrelsens säte: Göteborg

Ansvarig för webbplatsen är Stefan Helgeson.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av immateriella rättigheter som ägs av Cornea Medical AB ©. Alla delar av webbplatsen, särskilt domännamn, fotografier, logotyper, ritningar, grafisk design och grafik, texter, statistik, ackrediteringssystem, specifikt utvecklade applikationer och deras källor, och all information som finns häri, oavsett dess karaktär eller dess format, vare sig det är nuvarande eller framtida, statiska eller dynamiska HTML-sidor, bildfiler, videoljud, 3D, etc. är Cornea Medical AB:s exklusiva egendom.

Detta innebär att all reproduktion, representation, anpassning eller översättning, oavsett om den görs av hela eller delar av den aktuella webbplatsen, alla överföringar till en annan webbplats eller införlivande på en tredje parts webbplats av någon del av den aktuella webbplatsen, och all form av kommersialisering, är förbjuden och ska anses utgöra intrång i Cornea Medical AB:s immateriella rättigheter.

Logotyper och varumärken för produkter och (eller) tjänster som avses på denna webbplats är registrerade. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det ger någon äganderätt, licens eller någon annan rätt att använda varumärken och (eller) patent som innehas av Cornea Medical AB:s eller av någon tredje part.

Källa:
© olly | Fotolia

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsägarens och dess associerade varumärken och logotyper som visas på webbplatsen är registrerade varumärken (detta gäller även sådana som innehåller annat än rent figurativa delar). De hyperlänkar som visas på webbplatsen och som ger åtkomst till andra sidor publiceras endast med föregående skriftligt tillstånd.

Ingen tredje part har rätt att publicera någon länk till webbplatsen www.corneamedical.com utan föregående godkännande från Cornea Medical AB.

FRISKRIVNING

Cornea Medical AB strävar efter att säkerställa att all information på webbplatsen är korrekt. Cornea Medical AB ansvarar inte för eventuella tillfälliga eller oavsiktliga fel som kan visas på webbplatsen.

Cornea Medical AB ansvarar inte för den information som finns tillgänglig på webbplatsen. Vidare lämnar Cornea Medical AB ingen garanti för korrektheten, precisionen eller att information som finns tillgänglig på webbplatsen är uttömmande.

Cornea Medical AB garanterar inte att servern som hostar webbplatsen är virusfri eller att inga tekniska problem uppstår som kan skada komponenterna på en dator eller data som lagras i den.

I vilket fall som helst är varken Cornea Medical AB eller någon av dess underleverantörer ansvariga för någon skada som kan uppstå vid anslutning till webbplatsen.

Materialet som visas på webbplatsen publiceras endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta råd från en ögonläkare. Denna information kan under inga omständigheter användas för att göra en medicinsk diagnos, vilket endast kan genomföras av en ögonläkare.

PERSONUPPGIFTER

För information om hur Cornea Medical AB behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (Förordning 2016/679 av 27 april 2016 – “GDPR”), läs Integritetspolicyn som finns på webbplatsen.

COOKIES

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som kan spåra besökare och analyserar användarnas beteende när de besöker en webbplats eller installerar eller använder programvara. Liksom de flesta webbplatser använder även vår webbplats cookies. Alla våra cookies har en maximal lagringsperiod på tretton (13) månader. För mer information om cookies kan du läsa Cookiepolicyn som finns på webbplatsen.

KÄLLOR

  • Adobe Stock
  • Getty Images
  • Shutterstock


UNDERHÅLL

Av underhållsskäl kan Cornea Medical AB avbryta åtkomsten till webbplatsen. I sådana fall strävar vi efter att meddela användarna i förväg.

UPPDATERING AV VILLKOR

Cornea Medical AB har rätt att ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst och utan att meddela detta. Senaste uppdatering av dessa villkor: 1 februari 2022.