Ziemer G6 GALILEI

state of the art technology

Detta är Galilei G6

GALILEI kombinerar state of the art teknologi såsom Placido topografi, Dual Scheimpflug tomografi och optisk biometri för att ge den mest kompletta lösningen för katarakt och refraktiv kirurgi planering. Alla mätningar görs med ett instrument.

Unika fördelar med Galilei

Displayen för refraktiv screening ger en översikt över hornhinnan för att starta analysen av ögat för planering av den refraktiva operationen. Tack vare de färgkodade bilderna (maps) kan hornhinnan lätt diagnostiseras. Axelvärdena är markerade med ett kryss för snabb identifiering. Förutom de fyra kartorna (maps) är de mest relevanta numeriska värdena alltid synliga. Även förekomsten av asymmetrier kan redan bedömas och analyseras med en specialiserad display.

Displayen inkluderar bilder (maps) över främre och bakre axiella radier, eftersom axiell radie utjämnar små oregelbundenheter i hornhinnan som liknar vad det visuella systemet gör. Detta möjliggör simulering av visuell upplevelse och kan underlätta operationsplanering och refraktionering.

Key Features

Placido topography delivers highly accurate anterior curvature data of the cornea. It can precisely detect anterior surface irregularities and tearfilm quality.

Precise pachymetry and elevation data of the anterior and posterior surface help detect bulging and asymmetry in early stages.

The GALILEI system is equipped with two Scheimpflug cameras, greatly reducing the time of the measurement process of the anterior segment.

All maps and data is aligned to the same reference point, the 1st Purkinje reflex. This reflex is closest to the visual axis, resulting in highly accurate surface data and consistent alignment when comparing a series of consecutive measurements over time.

The optical biometer measures the central corneal thickness (CCT), the anterior chamber depth (ACD), the lens thickness (LT) and the axial length (AL) within the same exam. The measured lens thickness together with precise anterior and posterior corneal power maps results in next generation IOL planning.

The color TopView camera and the upgraded HD monitor deliver and display color images in higher brightness and with stronger contrasts.

Additionally, you are prepared for the future, as the GALILEI ColorZ devices will communicate with the Ziemer FEMTO Z8 platforms.

 • Verify
 • Fast Refractive Screening
 • Fast Asymmetries Screening
 • IOL Power
 • Total Corneal Wavefront
 • Densitometry
 • Eye Metrics
 • Comparison
 • Santhiago PTA Report
 • IOL Calculator
 • CLMI.X Asymmetry Detection
 • Fast Cataract Screening
 • PhacoOptics / Okulix Connector
 • DICOM / EMR Connection
 • Remote Workstation
 • CSV Export for Clinical Studies
 •  

Kontakta oss rörande Ziemer G6 GALILEI